Jagthundeskole (6-8 ugers træningsophold)

Vi træner disse discipliner hele året rundt

Når din hund har været på  træning laver vi en kort film på ca 4 min om hvad den har lært og lidt gode råd om hvordan du holder det vedlige.
Programmet for hvad din hund skal lære, er individuelt og vi aftaler det når du afleverer din hund.
Vi har forskellige hunde i træning som skal bruges forskelligt .
Nogle til konkurrence, andre til jagt .
Nogle specielt i skoven og nogle specielt på fält/mark.
Derfor er der ikke de samme krav til hundene.
Vi træner efter det ejeren skal bruge hunden  til og ejerens  ønsker.
Når man har haft sin hund i træning er det vigtigt at holde træningen vedlige og fortsætte arbejdet hjemme

6-8 ugers jagthundetræning
hele året rundt

På kurset lærer hunden:

Konsekvens apportering
Lydighed
Standtræning
Ro i opflugt
Revierings søg

Og andet som bliver aftalt på forhånd.
Vi afgør hvornår hunden er færdig.
Unge hunde kan i sommertiden som regel blive klar på 6 uger (mange lyse timer)

Kort sagt, alt hvad du har brug for, for at få en velfungerende jagthund til jagtsæsonen.

Pris 15.000 SEK.
Halvdelen af beløbet skal betales når hunden starter
og resten når den skal hjem.

  • Det er ejerens ansvar, at hunden er forsikret under opholdet.
  • Hunden skal selv medbringe foder under træningsopholdet eller som nyt kan du få din hund fodret med råfoder fra Vom Hundemad vi foder gerne hunden med dette foder som vi også selv bruger, da vi mener hundene har behov for  et naturligt foder, for at yde max.pris er 25 kr pr dag. Man kan bestille til alle dage eller nogle,
  • .kontakt: kragborg@mailpostbox.dk 

Hunde i træning
Der kan være flere årsager til at man sender sin hund i træning.
Det er ofte følgende grunde:

1.Man syntes ikke man har tiden, lysten eller evnerne til at udføre det.
  For mange krævende job at få hunden lært apport og lydighed.
  Også  mange erfarne hundeførere vælger denne løsning,fordi de selv slipper for det  grundlæggende arbejde

  1. Man har f.eks. store problemer med eftergang og/eller træg rejs.
     Det er ofte hunde der er et par år gamle når de kommer, da det er der de bliver jagt tændt og problemerne kommer.

Hundenes forudsætning beror  både på arvelige egenskaber, rase og miljø for opvæksten

Miljø er vigtigt.
En hund der fra lille af har været opvokset i god kontakt med mennesker har selvfølgelig langt bedre forudsætninger end hunden der har været sig selv uden god kontakt og prægning.
Hundegårds hunde findes endnu, men ofte er problemhunde dem der fra hvalp må tilbringe hele dagen alene i bur eller lignende .(Det er ikke lovligt i Sverige, men i Norge er der ingen lov om det).
Hundene har ofte manglet kontakt og prægning.
En hund er et flokdyr og har brug for kontakt med både andre hunde og mennesker.
Derfor har vi også langtids træning, hvor hunden kan være fra hvalp hvis man f.eks selv jobber hele dagen

Arvelige egenskaber har også stor betydning.
Det er normalt nemmere at lære de kontinentale hunde at apportere store ting som ræv og gås. De er avlet mere robuste da de er brugt til alle former for jagt.

Engelske hunde er normalt  mere bløde. De er specialister i fugle arbejde og skal gå meget stort med stort tryk. Derfor har man ofte avlet dem  lidt blødere, for det er de hunde som kan styres og dem der får præmierne, så de bliver jo automatisk ofte brugt i avlen. En del engelske hunde kan være meget hede i fugl.
De kræver noget dressur for at kunne styres i fugl.
Er dressuren ikke på plads, risikerer man at de bliver træge og vanskelige at få til at rejse fugl. Det bliver de ofte fordi grundtræningen ikke er i orden så man må bruge for hårde metoder for at stoppe dem i fugl.
Man kan ikke dressere hunden i fugl. Den må have grundtræning før den møder fugl og det er meget vigtigt at man holder dressuren ved lige når man får sin hund hjem, for at den stadig skal være velfungerende i fugl.
Ejeren må holde det ved lige: vi kan ikke lære hunden  at have respekt for ejeren. Men hvis ejeren følger vores anvisninger  er det ikke noget større problem.
Det er vigtigt at man følger de anvisninger man får i hvordan vi synes den enkelte hund skal styres og trænes.
Der er stor forskel på de forskellige hunde, helt ligesom det er med os mennesker.
Det er ikke er alle der kan blive professor men med den rette træning kan man næsten få
alle til at blive gode og velfungerende  hunde.
Med hensyn til træge rejsere; er nogle meget lettere at gøre træge end andre, for det har også noget med arv at gøre.

Hundens alder
Bedst erfaring har vi med hunde der er ca 8-9 mdr. gamle. Men det er ingen fast regel.
jo yngre hunden er, jo nemmere har de som regel ved at lære.

                jo yngre jo lettere at lærer det gælder både for Emma og hvalpen

Hvalpe vi har i lang tids træning, træner vi fra de er 8 uger det går ganske hurtigt,  men træningen kan jo ikke være så intensiv.
er de i 6 ugers træning træner vi målrettet og så må de have en vis alder.

Arv og miljø har en meget stor betydning for resultatet, ligesom ejerens vilje og energi til at føre træningen videre.
Dog er vi bedst tilpasse med hunde under 2 år men vi har også haft hunde på 6 år.

                     Bella 6 år. er ikke for gammel til at syndtes det er sjovt at lære apport

Skriv et svar